Chính sách mua hàng

Nội dung

 

Chính sách đổi trả

Nội dung

  1. Đối với khách hàng mua nhiều lần đầu tiên
  2. Đối với khách hàng thường xuyên
  3. Đối với khách hàng mua buôn