Xem tất cả 4 kết quả

Quả Lê (NHTC926)

3,300,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể mua từng quả một :
  • NHTC926-1-S : 1.800.000/quả
  • NHTC926-2-S : 1.500.000/quả

Quả Táo (NHTC927-1-S & NHTC927-2-S)

3,300,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn mua 1 trong 2 quả :
  • NHTC927-1-S : 1.800.000/quả
  • NHTC927-2-S: 1.500.000/quả