Hiển thị 1–16 trong 152 kết quả

Bướm (15D016AC)

 • Chất liệu : Hợp kim
 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất

Hoa & Bướm (15D015)

 • Chất liệu : Hợp kim
 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất

Hoa & Gương (15D034ABC)

 • Chất liệu : Hợp kim
 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất

Hoa Mẫu Đơn (15D033)

 • Chất liệu : Hợp kim
 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất

Lá (15D018-15D019)

 • Chất liệu : Hợp kim
 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất

Lá Tình Yêu (15D002-15D003)

 • Chất liệu : Hợp kim
 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất

Treo Tường (14D177)

 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất
 • Kích thước : 190*110 cm

Treo Tường Đèn Thả (TH-KX-DENTHA)

 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất

Treo Tường Hình Bốn Mùa (15D184)

 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất
 • Kích thước : 179*130 cm

Treo Tường Hình Bướm (15D132)

 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất
 • Kích thước :  có 4 kích thước để khách hàng lựa chọn
  • 15D132A : 160 cm
  • 15D132B : 140 cm
  • 15D132C : 120 cm
  • 15D132D : 70 cm

Treo Tường Hình Cá (15D167)

 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất
 • Kích thước : có 6 cỡ để khách hàng chọn:
  • 15D167A : 80*53 cm
  • 15D167B : 72*49 cm
  • 15D167C : 68*59 cm
  • 15D167CX : 61*53 cm
  • 15D167D : 60*35 cm
  • 15D167DX : 45*26  cm

Treo Tường Hình Cá (15D179)

 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất
 • Kích thước : có 6 cỡ để khách hàng chọn:
  • 15D179A : 76*29 cm
  • 15D179B : 68*25.7 cm
  • 15D179C : 452*20 cm
  • 15D179D : 45.8*17.6 cm
  • 15D179E : 41*15 cm
  • 15D179F : 33.3*12.4 cm

Treo Tường Hình Cá (15D193 – 15D194)

 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất
 • Kích thước : có 2 cỡ để khách hàng chọn:
  • 15D193 : 65*23 cm
  • 15D194 : 64*30 cm

Treo Tường Hình Cá (15D196 – 15D197 – 15D198)

 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất
 • Kích thước : có 4 cỡ để khách hàng chọn:
  • 15D197A : dài 38 cm
  • 15D197B : dài 30 cm
  • 15D197C : dài 25 cm
  • 15D197D : dài 20 cm

Treo Tường Hình Cánh Thiên Thần (15D168)

 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất
 • Kích thước : đôi cánh có cỡ sau :
  • 15D168A : 180*88 cm
  • 15D168B : 16*121.1 cm

Treo Tường Hình Cây (14D075 – 14D076)

 • Chất liệu : Hợp kim
 • Hàng được làm thủ công bằng tay
 • Khách hàng có thể đặt theo màu mình thích
 • Áp dụng công nghệ mạ vàng công nghiệp hoặc sơn tĩnh điện tiên tiến nhất
 • Kích thước :
  • 14D075 : 56*6*130 cm
  • 14D076 : 56*6*130 cm