Xem tất cả 9 kết quả

Bàn & Gương (1179HGE)

18,000,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Kich thước :
  • Bàn : 118*47*203 cm
 • Khách hàng có thể mua bàn hoặc gương riêng

Bàn Mạ Vàng (PU034-01A)

9,000,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
 • Kích thước : 112 x 48 x 80 (cm)

Bàn Mạ Vàng (PU035-01A)

9,500,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
 • Kích thước : 90 x 38 x 80 (cm)

Bàn Mạ Vàng (PU037)

9,500,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc

Bàn Mạ Vàng (PU038)

5,800,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc
 • Kích thước : 65.5 x 65.5 x 50 (cm)

Bàn Mạ Vàng (PU039-03A)

9,000,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc

Bàn Mạ Vàng (PU040-03A)

5,500,000
 • Được làm thủ công 1 cách tỉ mỉ
 • Khách hàng có thể chọn các màu như: trắng; trắng và mạ vàng công nghiệp nhạt; trắng và mạ vàng công nghiệp đậm; mạ vàng công nghiệp toàn bộ sản phẩm; bạc

Set Bàn & Gương (1120H)

16,500,000
 • Khách hàng có thể mua riêng bàn và gương

– Bàn : 12.000.000 đ

– Gương : 5.500.000 đ

Set Bàn & Gương (1147HBW)

18,000,000
 • Khách hàng có thể mua riêng bàn và gương

– Bàn : 13.500.000 đ

– Gương : 5.500.000 đ