Hiển thị 1–16 trong 26 kết quả

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO009)

 •  Xuất xứ : Được sản xuất trong khoảng năm 1980 đến 1900 tại nước Pháp ,dưới bàn tay của những người thợ tài hoa.
 •  Kích cỡ : đồng hồ : 49*39 cm

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO010)

 • Bộ đồng hồ 3 món đá cẩm thạch & các họa tiết được mạ vàng
 • Xuất xứ : Pháp
 • Cỡ : đồng hồ : 52*28
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO011)

 • Bộ đồng hồ 3 món đá cẩm thạch & các họa tiết được mạ vàng
 • Xuất xứ : Pháp
 • Cỡ : đồng hồ : 42*28
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO012)

 • Bộ đồng hồ 3 món bằng đồng
 • Xuất xứ : Đức
 • Cỡ : đồng hồ : 60*38
 • Nặng khoảng 40 kg
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO013)

 • Tượng thần Zeus bằng đồng & đế gỗ kết hợp đồng mạ vàng
 • Xuất xứ : Pháp ,sản xuất khoảng năm 1900.
 • Cỡ : 62*46
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO014)

 • Bộ đồng hồ 3 món : đồng hồ & nến
 • Cô gái bằng đồng & đế đồng hồ bằng đá cẩm thạch kết hợp đồng mạ vàng.
 • Xuất xứ : khoảng năm 1980-1900
 • Cỡ : 52*34
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO015)

 • Tượng 2 thiên thần bằng đồng & đế đồng hồ bằng đá cẩm thạch kết hợp đồng mạ vàng.
 • Xuất xứ : Khoảng năm 1980-1900.
 • Cỡ : 62*52
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO016)

 • Bộ đồng hồ cổ 3 món bằng đồng
 • Xuất xứ : Đức
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO017)

 • Bộ đồng hồ 3 món
 • Chiến binh La Mã & nến : bằng đồng và đế bằng đá cẩm thạch & các họa tiết bằng đồng mạ vàng (
 • Xuất xứ : Pháp
 • Cỡ : đồng hồ : 83*65; nến : 85
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO018)

 • Bộ đồng hồ 3 món.
 • Người La mã : bằng đồng và đế bằng gỗ & các họa tiết bằng đồng mạ vàng
 • Ngựa bên trái & phải : bằng đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO019)

 • Bộ đồng hồ 3 món : đồng hồ & nến
 • Đồng hồ & nến bằng đá cẩm thạch kết hợp với các họa tiết bằng đồng mạ vàng.
 • Xuất xứ : Trong khoảng năm 1980-1900
 • Cỡ : 52*34
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO020)

 • Bộ đồng hồ 3 món
 • Người và đồng hồ được làm bằng đồng.
 • Đế được làm bằng đá cẩm thạch và đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO021)

 • Bộ đồng hồ 3 món
 • Người : được làm bằng đồng.
 • Đế được làm bằng gỗ kết hợp với đá cẩm thạch và đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO022)

 

 • Bộ đồng hồ 3 món.
 • Họa tiết cột trụ và chân làm bằng đá cẩm thạch màu vàng , con sư tử được làm bằng đồng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO024)

 

 • Bộ đồng hồ 3 món
 • Đôi Nhân Dương, đồng hồ & nến 7 chân bằng đồng xen lẫn với đá cẩm thạch đen
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá

Đồng Hồ Cổ Châu Âu (TH-DOCO-DHB-BO025)

 • Bộ đồng hồ 3 món
 • Đôi Nhân Dương, đồng hồ & nến 7 chân bằng đồng xen lẫn với đá cẩm thạch trắng
 • Liên hệ với số điện thoại 0913372723 hoặc hòm thư Ngoc.thang69th@gmail.com để biết thêm chi tiết về giá